Hoge Raad 2 februari 2024 Hoge Raad 8 december 2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 november 2023 Rechtbank Noord-Nederland 24 november 2023 Hoge Raad 17 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBNHO:2018:32 Rechtbank Noord-Holland 3 januari 2018

ECLI:NL:RBNHO:2018:32

Datum: 03-01-2018

Onderwerp: DNA

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

Verzoek vernietiging erkenning: partijen hebben in mediation overeenstemming bereikt en een vaststelling overeenkomst ondertekend dat de erkenning dient te worden vernietigd waarna partijen zullen overgaan tot erkenning, de moeder het eenhoofdig gezag zal hebben en een omgangsregeling vastgelegd. De rechtbank is verzocht de afspraken in een beschikking vast te leggen. De vernietiging van de erkenning staat echter niet ter vrije bepaling van partijen. Nu de toestemming voor vervangende toestemming niet ontbreekt, heeft de man geen belang meer bij zijn verzoek. Echter de reeds gedane erkenning blijft dan in stand. De rechtbank wijst het verzoek van de bijzondere curator tot vernietiging van de erkenning toe.

Ga naar uitspraak