Rechtbank Noord-Holland 4 februari 2020

ECLI:NL:RBNHO:2020:1018

Datum: 04-02-2020

Onderwerp(en): Crisismaatregel

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Beroep tegen de crisismaatregel Wvggz, deels gegrond verklaard. De medische verklaring is niet opgemaakt door een psychiater die niet bij de behandeling betrokken is, zoals de wet eist. Er is geen sprake geweest van tijdelijk verplichte zorg en de burgemeester heeft voldaan aan de hoorplicht, zodat het beroep op deze punten ongegrond is verklaard.

Het verzoek om schadevergoeding ex art.10:12 Wvggz is afgewezen, omdat betrokkene niet heeft voldaan aan de stelplicht met betrekking tot de schade

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: