Rechtbank Noord-Holland 4 september 2020

ECLI:NL:RBNHO:2020:6882

Datum: 04-09-2020

Onderwerp(en): ‘Kasrondje’

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 7:177 lid 1 BW

De ouders hebben aan de kinderen geld overgemaakt ten titel van schenking. Dit is kort erna als lening voor onbepaalde tijd terugbetaald aan de ouders. Men heeft niet de intentie gehad om bedagen al bij leven uit het vermogen van de ouders naar de kinderen te doen overgaan. Dit samenstel van rechtshandelingen wordt gekwalificeerd als schenkingen des doods als bedoeld in artikle 7:177 van het BW. Er zijn geen notariële akten opgemaakt dus de schulkd is terecht niet tot het passief van de nalatenschap gerekend.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: