Rechtbank Noord-Nederland 09-09-2020

ECLI:NL:RBNNE:2020:2965

Datum: 09-09-2020

Onderwerp(en): Bestuurdersaansprakelijkheid

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Insolventierecht

Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van 2:9 BW van de direct bestuurder en aansprakelijkheid op grond van 6:162 BW van de indirect bestuurder. Zij hebben namens de vennootschap grote leningen verstrekt aan de persoonlijke vennootschap van de indirect bestuurder en aan de indirect bestuurder zelf, welke leningen niet pasten binnen de bestedingsdoelstellingen van de vennootschap en niet zijn terugbetaald. Hun beroep op verrekening en op de aan hen verleende jaarlijkse en finale décharges faalt. Ook worden de direct bestuurder, de advocatenmaatschap waartoe hij behoort, en de andere maat van die maatschap veroordeeld om de vennootschap grote bedragen terug te betalen die de vennootschap, daarbij vertegenwoordigd door de direct bestuurder, onverschuldigd aan hen heeft betaald.