Raad van State 3 april 2024 Raad van State 3 april 2024 Raad van State 27 maart 2024 Raad van State 27 maart 2024 Raad van State 13 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBNNE:2021:810 Rechtbank Noord-Nederland 11 maart 2021

ECLI:NL:RBNNE:2021:810

Datum: 11-03-2021

Onderwerp: Voortoets en interne saldering

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Vindplaats: Extern

Natuurvergunning uitbreiding loopstal melkveehouderij. Ontbreken van een passende beoordeling. Stelling dat in verband met intern salderen significante effecten van stikstof zijn uitgesloten niet onderbouwd. Ontbreken van wetenschappelijke onderbouwing voor wat betreft de vastgestelde emissiefactoren van de RAV. Begin van wetenschappelijke twijfel voor wat betreft de daadwerkelijke emissiereductie geleverd door verzoeksters en onvoldoende weerlegd door verweerder. Bestemmingsplan is geen toestemmingsbesluit voor het houden van dieren. Weiden van vee en depositie. Vervoersbewegingen dienen onder omstandigheden te worden toegerekend aan het project.

Ga naar uitspraak