ECLI:NL:RBNNE:2020:623

Datum: 12-02-2020

Onderwerp: Aanvraag

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Extern

Aanvraag ingediend door aanvraaggerechtigde i.d.z.v. art. 25 Wzd? / definitie begrip zorgaanbieder / art. 1 sub d Wzd / 6e nota van wijziging / ook solistisch werkende zorgverlener kan een zorgaanbieder i.d.z.v. de wet zijn / huisarts aanvraaggerechtigde.

Ga naar uitspraak