Rechtbank Noord-Nederland 13 januari 2021

ECLI:NL:RBNNE:2021:70

Datum: 13-01-2021

Onderwerp(en): Ondertoezichtstelling

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht, Jeugdrecht civiel, Jeugdrecht strafrecht

Ots. Afwijzing. De wens van de Raad om de hulpverlening te volgen en de continuïteit daarvan te borgen is geen relevant argument wanneer ouders de zorg voor de kinderen voldoende accepteren.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: