Raad van State 1 mei 2024 Raad van State 24 april 2024 Raad van State 17 april 2024 Raad van State 17 april 2024 Raad van State 17 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBNNE:2021:1466 Rechtbank Noord-Nederland 19 april 2021

ECLI:NL:RBNNE:2021:1466

Datum: 19-04-2021

Onderwerp: Intrekking en wijziging

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Verzoek tot intrekking van de (onherroepelijke) natuurvergunning van de RWE-centrale in de Eemshaven. Bevoegdheid van verweerder is beperkt tot de Natura 2000-gebieden die in de provincie Groningen zijn gelegen (Lieftinghsbroek). Doorzendplicht voor verweerder. Toetsingskader rechtbank voor wat betreft verzoek tot intrekking van natuurvergunningen. Artikel 5.4, tweede lid, van de Wnb betreft een gebonden bevoegdheid. Wel heeft verweerder beoordelingsruimte voor wat betreft de toe te passen maatregelen. Staat van instandhouding van Lieftinghsbroek. Overschrijding van de kritische depositiewaarde (KDW) voor stikstof, gedurende langere tijd. Verklaringen van ecologen. Matige stand van instandhouding bepaalde habitat. Onvoldoende motivering dat de habitats in Lieftinghsbroek alle in een goede staat van instandhouding verkeren. Geen aanleiding om opnieuw een passende beoordeling voor het project te verlangen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Ralph Frins

universitair hoofddocent Tilburg University