Rechtbank Noord-Nederland 19 augustus 2021

ECLI:NL:RBNNE:2021:3653

Datum: 19-08-2021

Onderwerp(en): VARIA

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Ten onrechte toekenning WW-uitkering. Werknemer heeft door eigen toedoen geen passende arbeid behouden als bedoeld in artikel 24, eerste lid, aanhef en onder b, ten derde, van de WW: mondelinge overeenstemming om eigen arbeid in dezelfde omvang, op dezelfde locatie en onder dezelfde omstandigheden met een jaar voort te zetten. Analoge toepassing begrip concreet werkaanbod. Geen redelijke bezwaren of acute noodzaak voor afzien verlenging vanwege gestelde gezondheidsproblemen. Geslaagd beroep verwijtbare werkloosheid vanuit werkgever, eigenrisicodrager voor de WW.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: