Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBNNE:2023:315 Rechtbank Noord-Nederland 2 februari 2023

ECLI:NL:RBNNE:2023:315

Datum: 02-02-2023

Onderwerp: Toelatingsprocedure

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Open house-procedure voor specialistische jeugdhulp. Schending van het motiveringsbeginsel. Pas ter zitting heeft de gemeente voldoende duidelijk gemaakt waarom zij van mening is dat de inschrijving van eiser op Ondersteuningsprofiel G niet voldoet aan de vereisten voor Ondersteuningsprofiel G. Dit is te laat. De afwijzing van deze inschrijving is daarom onvoldoende gemotiveerd. De gemeente wordt veroordeeld de voorlopige gunningsbeslissing in te trekken, voor zover daarin is beslist om de inschrijving van eiser voor Ondersteuningsprofiel G af te wijzen. Ook wordt de gemeente veroordeeld om, voor zover zij de inkoopprocedure voort wenst te zetten, opnieuw over die inschrijving van eiser te beslissen, nadat zij eiser in de gelegenheid heeft gesteld die inschrijving nader toe te lichten.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Diana Paans-van der Arend

senior adviser TwynstraGudde aanbesteden en contracteren