ECLI:NL:RBNNE:2020:213

Datum: 21-01-2020

Onderwerp: Rechtbank Gelderland 17 januari 2019, ECLI:NL:RBGEL:2020:244 De moeder is met toestemming van de rechtbank met de dochter verhuisd. Het gerechtshof heeft echter beslist dat de moeder niet met de dochter mocht verhuizen en een termijn bepaald waarbinnen

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Extern

Partnerdoding en gevolgen voor uitoefening van gezag en omgang. De rechtbank ziet niet dat binnen een aanvaardbare termijn de vader opvoedingsverantwoordelijkheid kan dragen in de zin van artikel 1:247 lid 2 BW en beëindigt daarom het gezag van de vader. Aan hem wordt bovendien voor de duur van drie jaar het recht op omgang met zijn kinderen ontzegt. Omgang met de nog jonge kinderen is alleen mogelijk als de hulpverlening dit - bijvoorbeeld in verband met verliesverwerking - in het belang van de kinderen acht.

Ga naar uitspraak