Rechtbank Noord-Nederland 22 april 2020

ECLI:NL:RBNNE:2020:1771

Datum: 22-04-2020

Onderwerp(en): Tijdelijk verplichte zorg

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Verzoek wijziging zorgmachtiging / Geen tijdelijke verplichte zorg / art. 6:4, tweede lid, Wvggz i.c.m. art. 8:12 Wvggz / Noodzakelijke aanpassing van zorgmachtiging / OvJ ontvankelijk in verzoek / Toewijzing voor de resterende duur van de initiële zorgmachtiging.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: