Rechtbank Noord-Nederland 24 juli 2019

ECLI:NL:RBNNE:2019:3437

Datum: 24-07-2019

Onderwerp(en): Ontwikkelingen in wetgeving en beleid

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Verzoekster heeft de rechtbank verzocht de ambtenaar van de burgerlijke stand te gelasten de, ten aanzien van haar, oorspronkelijk opgemaakte geboorteakte door te halen en een nieuwe geboorteakte op te laten maken. In de nieuw op te maken geboorteakte zal moeten worden opgenomen dat het geslacht niet is kunnen worden vastgesteld. Tevens wordt verzocht de voornamen van verzoekster te wijzigen. Verzoekster heeft gesteld en aangetoond dat sprake is van genderdysforie en dat zij de overtuiging heeft dat ten aanzien van het geslacht sprake is van noch man noch vrouw. Hoewel voor toewijzing van het verzoek geen wettelijke basis aanwezig is, wordt het verzoek toegewezen. Hiervoor is (ondermeer) aansluiting gezocht bij een eerdere uitspraak van de rechtbank Limburg d.d. 28 mei 2018. Het verzoek met betrekking tot de voornaamswijziging wordt eveneens toegewezen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: