Rechtbank Noord-Nederland 26 februari 2019

ECLI:NL:RBNNE:2019:716

Datum: 26-02-2019

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Motiveringsplicht

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Kort geding dat handelt over de aanbesteding van de opdracht tot uitbreiding/ verdubbeling van de N34 voor het traject Coevorden-Holsloot. Volgens eisers heeft de Provincie hun inschrijving onjuist beoordeeld en de motivering zodanig vaag gehouden dat eisers niet hebben kunnen controleren of hun inschrijving (-on)juist was. Eisers vorderen de Provincie te verbieden de opdracht op basis van de huidige gunningsbeslissing te gunnen, alsmede de inschrijvingen opnieuw te laten beoordelen door een nieuwe beoordelingscommissie en een nieuwe gunningsbeslissing te nemen. De voorzieningenrechter is niet gebleken van een onjuiste beoordeling of motivering, zodat de vorderingen worden afgewezen.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: