Rechtbank Midden-Nederland 10 januari 2024 Rechtbank Noord-Holland 9 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023. Rechtbank Overijssel 14 december 2023 Rechtbank Overijssel 27 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBNNE:2019:716 Rechtbank Noord-Nederland 26 februari 2019

ECLI:NL:RBNNE:2019:716

Datum: 26-02-2019

Onderwerp: Motiveringsplicht

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Kort geding dat handelt over de aanbesteding van de opdracht tot uitbreiding/ verdubbeling van de N34 voor het traject Coevorden-Holsloot. Volgens eisers heeft de Provincie hun inschrijving onjuist beoordeeld en de motivering zodanig vaag gehouden dat eisers niet hebben kunnen controleren of hun inschrijving (-on)juist was. Eisers vorderen de Provincie te verbieden de opdracht op basis van de huidige gunningsbeslissing te gunnen, alsmede de inschrijvingen opnieuw te laten beoordelen door een nieuwe beoordelingscommissie en een nieuwe gunningsbeslissing te nemen. De voorzieningenrechter is niet gebleken van een onjuiste beoordeling of motivering, zodat de vorderingen worden afgewezen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)