Rechtbank Noord-Nederland 27 augustus 2021

ECLI:NL:RBNNE:2021:3688

Datum: 27-08-2021

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Uithuisplaatsing

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Verlenging machtiging uithuisplaatsing. Terugplaatsing bij de ouders is geen optie. Er dient eerst een ouderschapsbeoordeling plaats te vinden. Nu de kinderrechter de machtiging tot uithuisplaatsing verlengd, wordt het verzoek van de vader tot beëindiging van de uithuisplaatsing op grond van artikel 1:265d BW afgewezen. Het verzoek van de vader om in het kader van geschilbeslechting te onderzoeken of een plaatsing bij de vader prevaleert boven een plaatsing bij de naar de mening van de vader overbelaste pleegouders, is een verzoek dat zich niet leent voor beoordeling in het kader van artikel 1:262b BW.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: