Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBNNE:2023:20 Rechtbank Noord-Nederland 4 januari 2023

ECLI:NL:RBNNE:2023:20

Datum: 04-01-2023

Onderwerp: Gunningsbeslissing

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Open house-procedure voor specialistische jeugdhulp. Schending van het transparantiebeginsel. De gemeente heeft in de inkoopdocumenten onvoldoende duidelijk gemaakt dat de inschrijvingen voor Ondersteuningsprofiel D getoetst zouden worden aan een criterium uit een richtlijn van het Nederlands Jeugdinstituut. De inschrijving van eiseres voor Ondersteuningsprofiel D is daarom ten onrechte op basis van dat criterium afgewezen. De gemeente mag de inkoopprocedure slechts voortzetten onder de door de voorzieningenrechter geformuleerde voorwaarden.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)