Rechtbank Noord-Nederland 4 mei 2021

ECLI:NL:RBNNE:2021:1741

Datum: 04-05-2021

Onderwerp(en): Juridisch kader

Rechtsgebiedenregister: Gezondheidsrecht

- Deelgeschilprocedure.

- Zaak niet geschikt voor behandeling als deelgeschil, omdat verzoeker in wezen het hele geschil aan de deelgeschilrechter voorlegt.

- Status van een op gezamenlijk verzoek van partijen uitgebracht deskundigenrapport.

- Causaal verband tussen ongeval en opgevoerde schadeposten.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: