Rechtbank Noord-Nederland 5 oktober 2021

ECLI:NL:RBNNE:2021:4364

Datum: 05-10-2021

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Gesloten jeugdhulp

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Artikel 6.1.2., 6.1.3. Jeugdwet. Belang van het kind. Verzoek College van Burgemeester en Wethouders. Spoedmachtiging gesloten jeugdhulp en regulier verzoek gesloten jeugdhulp. Gedragswetenschapper die de minderjarige feitelijk heeft onderzocht stemt niet in met het verzoek. Verleningsbeslissing ontbreekt. Kinderrechter wijst het verzoek machtiging gesloten jeugdhulp af, alsmede het ter zitting gedane voorwaardelijke verzoek gesloten jeugdhulp. Kinderrechter oordeelt dat de spoedbeslissing op goede gronden is gegeven en in stand blijft in het belang van het kind.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: