De rechtbank is van oordeel dat verdachte opzettelijk op zoek is gegaan naar kinderpornografisch beeldmateriaal. Daarnaast gaat de rechtbank ervan uit dat verdachte, door zijn actieve zoeken op internet naar kinderporno en het doorklikken op websites, naast de bestanden die in een ‘accessible’ cluster stonden, ook de bestanden die zich in de clusters ‘deleted’ en ‘temporary internetfiles’ bevonden op enig moment in de ten laste gelegde periode heeft verworven en in zijn bezit heeft gehad.

Geen dadelijk uitvoerbaarheid van de opgelegde voorwaarden bij de tbs. Met inachtneming van het arrest van de Hoge Raad van 30 januari 2018 (HR 2018: ECLI NL:HR: 2018:116), oordeelt de rechtbank dat de terbeschikkingstelling met voorwaarden bij omzetting naar een terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege in dit geval een gemaximeerde terbeschikkingstelling betreft

Spreker(s)

mr.-Job-Knoester-doek-01.jpeg
mr. Job Knoester

advocaat Knoester Van der Hut & Alberts Advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: