Rechtbank Oost-Brabant 10-04-2020

ECLI:NL:RBOBR:2020:2286

Datum: 10-04-2020

Onderwerp(en): Vereisten aan verzoek CIZ

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

De zoon van cliënt verzoekt tijdens het telefonisch horen het verzoek aan te houden. De reden hiervan is tweeledig. Enerzijds is het niet gelukt een medische verklaring te verkrijgen. Anderzijds kan hij het op dit moment niet over zijn hart verkrijgen zijn moeder naar een accommodatie te brengen, gelet op de huidige maatregelen die zijn genomen rondom het Covid-19-virus. Objectief gezien kan zijn moeder niet meer thuis wonen, maar er zijn veel maatregelen genomen om de situatie zo dragelijk mogelijk te houden. De advocaat heeft afwijzing van het verzoek bepleit, niet alleen omdat er geen medische verklaring is maar vooral omdat niet vaststaat hoe lang de huidige maatregelen rondom het Covid-19-virus nog van kracht zullen zijn. Ter zitting is vast komen te staan dat het niet is gelukt tijdig een medische verklaring te verkrijgen. De rechtbank is daarom niet in staat vast te stellen dat sprake is van bovengenoemde aandoening, verstandelijke handicap of stoornis en of sprake is van causaal verband met het ernstige nadeel. Daarnaast kan de rechtbank zich het bezwaar van de zoon om cliënt te laten opnemen terwijl er geen een bezoekmogelijkheid is, goed voorstellen. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.