Kort geding. Vordering tot meewerken opdrachtgever aan overnemen personeel contractcateraar in het kader van werk-naar-werk. Vordering afgewezen. Geen verplichting tot meewerken onder de gegeven omstandigheden. Nieuwe aanbesteding lijkt ook niet zinvol omdat er ivm corona nu nauwelijks werk is voor nieuwe opdrachtnemer.

Spreker(s)

mr.-Anke-Stellingwerff-Beintema.jpg
mr. Anke Stellingwerff Beintema

advocaat Maasdam Broers Fischer advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: