Rechtbank Oost-Brabant 14 mei 2020

ECLI:NL:RBOBR:2020:2612

Datum: 14-05-2020

Onderwerp(en): Merkgericht uitvragen

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Kort geding. Aanbestedingsprocedure voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 2.76 lid 4 onder a Aw 2012, waaruit volgt dat slechts verwijzing naar merken geoorloofd is, wanneer een voldoende nauwkeurige en begrijpelijke omschrijving van het voorwerp van de overheidsopdracht niet mogelijk is. Vordering tot heraanbesteding toegewezen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: