Rechtbank Oost-Brabant 14 mei 2019

ECLI:NL:RBOBR:2019:2811

Datum: 14-05-2019

Onderwerp(en): Niet wijzigingsbeding

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 1:159 lid 3 BW

Prejudiciële vragen, kinderalimentatie en niet-wijzigingsbeding:

1. Is een niet-wijzigingsbeding met betrekking tot kinderalimentatie gelet op de aard van de onderhoudsverplichting nietig?

2. Indien het antwoord op de vraag onder 1 ontkennend wordt beantwoord: is een niet-wijzigingsbeding met betrekking tot kinderalimentatie wel nietig wanneer ten nadele van de onderhoudsgerechtigde wordt afgeweken van de wettelijke en in de rechtspraktijk ontwikkelde maatstaven van behoefte en draagkracht?

3. Dient in geval het beding geldig is en de toets van artikel 1:159 lid 3 BW moet worden aangelegd deze toets net zo stringent te worden toegepast als bij partneralimentatie dan wel minder stringent?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: