Rechtbank Oost-Brabant 15 mei 2018

ECLI:NL:RBOBR:2018:4353

Datum: 15-05-2018

Onderwerp(en): Naam

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Adoptie van een meerderjarige. Het vasthouden aan het minderjarigheidsvereiste levert in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid een ontoelaatbare inmenging in het recht op eerbiediging van family life van verzoekster en de man (en ook de overige gezinsleden) op.

Verzoekster is ongeneeslijk ziek en wil uitdrukkelijk deel uitmaken van het gezin en, evenals haar zus, formeel juridisch een volwaardig gezinslid zijn. Ook de man en de moeder zijn eenzelfde mening toegedaan. De wens van verzoekster is om als een kind van de man te sterven. Zij heeft niets meer van haar biologische vader te verwachten.

Het in overeenstemming brengen van de juridische status met de sinds jaar en dag bestaande sociale en emotionele realiteit van het tussen verzoekster en de overige gezinsleden bestaande gezinsleven, is in haar belang.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: