Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 april 2024 Rechtbank Gelderland 17 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 april 2024 Rechtbank Limburg 10 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBOBR:2022:5443 Rechtbank Oost-Brabant 16 december 2022

ECLI:NL:RBOBR:2022:5443

Datum: 16-12-2022

Onderwerp: Verwerpen en estate planning

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Vindplaats: Avdr.nlRechthebbende is erfgenaam in de nalatenschap van zijn broer. De bewindvoerders van rechthebbende hebben de kantonrechter verzocht om machtiging te verlenen om namens de rechthebbende de nalatenschap van erflater te verwerpen.
Het erfdeel van rechthebbende bedraagt meer dan € 100.000,000. Rechthebbende is 70 jaar oud en verblijft in een zorginstelling. Verzoekers hebben aangevoerd dat rechthebbende geen belang heeft bij dit te erven vermogen omdat wanneer het vermogen van rechthebbende toeneemt hij alleen maar een hogere eigen bijdrage moet betalen en dat bij zijn overlijden een deel van dit vermogen naar de Belastingdienst (erfbelasting) gaat. Dit is met erflater vóór zijn overlijden ook besproken maar desondanks heeft erflater geen testament opgemaakt.
De kantonrechter heeft de verzocht machtiging afgewezen, nu sprake is van een positieve nalatenschap en de gevolgen niet zodanig buitenproportioneel of evenredig zwaar of onacceptabel zijn dat er daardoor reden is af te zien van een erfgenaamschap van de rechthebbende. Het belang om te erven is weldegelijk aanwezig.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht