Rechtbank Oost-Brabant 18 augustus 2020

ECLI:NL:RBOBR:2020:5173

Datum: 18-08-2020

Onderwerp(en): Omgang

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Gemeenschappelijk verzoek echtscheiding en nevenvoorzieningen.

Afwijzing verzoek hoofdverblijf wegens tegenstrijdigheid tussen verzoekschrift en ouderschapsplan.

Afwijzing verzoeken ten aanzien van verblijfsoverstijgende kosten.

Kosten ten aanzien van jongmeerderjarige en de hond lenen zich niet voor opname in het dictum.

Het verzoek om te bepalen dat de kinderbijslag en het kindgebondenbudget op een gezamenlijke rekening wordt voldaan leent zich niet voor opname in het dictum.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: