Raad van State 14 februari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 10 januari 2024 Raad van State 10 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBOBR:2021:191 Rechtbank Oost-Brabant 21 januari 2021

ECLI:NL:RBOBR:2021:191

Datum: 21-01-2021

Onderwerp: Exploitatiebijdrage

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Omgevingsvergunning “De Raadskamer” Omgevingsvergunning voor het realiseren van een aantal commerciële ruimtes en 27 appartementen in het centrum van Sint-Michielsgestel. De rechtbank oordeelt dat de parkeervoorzieningen inherent zijn aan de in het bestemmingsplan toegestane woonfunctie en daarmee niet in strijd zijn met het bestemmingsplan. Omdat in het bestemmingsplan voor parkeren nog werd verwezen naar de bouwverordening en deze regeling per 1 juli 2018 is komen te vervallen, kan het aspect parkeren ook niet worden beoordeeld in het kader van de activiteit bouwen. De beroepsgrond dat niet aan het exploitatieplan wordt voldaan, slaagt. Als voor een locatie een exploitatieplan is vastgesteld, bepaalt de wet dat aan de vergunning een voorschrift moet worden verbonden dat vergunninghouder de exploitatiebijdrage aan de gemeente moet betalen. Dat voorschrift is in deze zaak niet aan de vergunning verbonden. Volgens het college was dit niet nodig, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn. De verhaalde kosten, bedragen echter minder dan de helft van de kosten die het college op grond van het exploitatieplan op vergunninghouder had moeten verhalen. De rechtbank oordeelt dat in die situatie niet gezegd kan worden dat de exploitatiebijdrage anderszins is verzekerd. Het bestreden besluit kan daarom niet in stand blijven.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Willem Bosma

advocaat Van der Feltz advocaten