Hoge Raad 26 april 2024 Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBOBR:2019:2313 Rechtbank Oost-Brabant 23 april 2019

ECLI:NL:RBOBR:2019:2313

Datum: 23-04-2019

Onderwerp: Dwingende reden - billijke vergoeding

Overige onderwerpen: Switch

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

werknemersverzoek tot ontbinding v.d. arbeidsovereenkomst (art. 7:671c BW);ernstige verwijtbaarheid werkgever; billijke vergoeding

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Tijn van Osch

voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden en nu plv. voorzitter van het Hof van Discipline