Rechtbank Oost-Brabant 23 juni 2021

ECLI:NL:RBOBR:2021:2958

Datum: 23-06-2021

Onderwerp(en): Annotatie: Rechtbank Oost-Brabant 23 juni 2021 | Prematuur beroep

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Wob-verzoek. Beroep niet tijdig beslissen (NTB). Ten aanzien van het beroep NTB verkeert eiser in de onjuiste veronderstelling dat er geen bezwaarschriftencommissie is ingesteld die het college adviseert over de afdoening van bezwaarschriften, waardoor hij de eveneens onjuiste conclusie trekt dat een kortere beslistermijn in bezwaar geldt. Het beroep NTB is ingesteld voor het verstrijken van de (verlengde) wettelijke beslistermijn en dus prematuur. Daarom wordt het niet-ontvankelijk verklaard. Ten aanzien van het beroep tegen de in bezwaar gehandhaafde afwijzing van eisers Wob-verzoek zijn er aanwijzingen dat eiser misbruik van (proces)recht maakt. De rechtbank ziet ervan af het beroep om die reden niet-ontvankelijk te verklaren, omdat de indruk bestaat dat eiser onvoldoende op de hoogte is van de rechtspraak op dit punt. Wel wordt eiser nadrukkelijk gewaarschuwd. Het beroep tegen het bestreden besluit wordt ongegrond verklaard op basis van de overwegingen van de rechtbank in een eerdere gelijksoortige zaak van de partner van eiser (ECLI:NL:RBOBR:2021:1622).

Spreker(s)

mr.-Lucienne-Hoenselaar.jpg
mr. Lucienne Hoenselaar

advocaat Weebers Vastgoed Advocaten

Bekijk profiel