Rechtbank Oost-Brabant 23 maart 2020

ECLI:NL:RBOBR:2020:1763

Datum: 23-03-2020

Onderwerp(en): Schadevergoeding

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Mogelijkheid schriftelijk verweer te voeren . Gezien de bijzondere omstandigheden in verband met de corona uitbraak, heeft de voorzieningenrechter, omdat gedaagde sub 1 heeft verklaard dat hij ziekteverschijnselen vertoont, Gedaagde sub 1 in de gelegenheid gesteld schriftelijk zijn bezwaar naar voren te brengen. Dit vonnis wordt daarmee geacht op tegenspraak te zijn gewezen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: