Rechtbank Rotterdam 28 december 2023 Rechtbank Gelderland 6 december 2023 Rechtbank Gelderland 5 december 2023 Rechtbank Gelderland 24 november 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBOBR:2014:869 Rechtbank Oost-Brabant 24 februari 2014

ECLI:NL:RBOBR:2014:869

Datum: 24-02-2014

Onderwerp: Weigering van wijziging zonder opgaaf van reden

Rechtsgebiedenregister: Vastgoedrecht

Vindplaats: Extern

Nakoming van een overeenkomst naar aanleiding van een aanbestedingsprocedure door BAM. De inhoud van deze overeenkomst met BAM is (onder meer, daar gaat het in dit kort geding over) dat de N261 (de weg van Tilburg naar Waalwijk langs de Efteling) aangesloten wordt op de A59 bij Waalwijk. De Provincie wil dat aannemer BAM, die de aanbesteding gewonnen heeft, er met spoed mee aan de slag gaat. BAM wil dat niet want ze vindt dat het door de Provincie aangeleverde ontwerpknooppunt (dat volgens de aanbestedingsstukken als uitgangspunt dient voor het door BAM tot stand te brengen Definitief Ontwerp) niet verkeersveilig is. Dat wil BAM niet voor haar verantwoording nemen. Het werk ligt door de patstelling stil waardoor het project (van in totaal 76 miljoen euro) vertraging op loopt.

Ga naar uitspraak