Rechtbank Oost-Brabant 25 februari 2020

ECLI:NL:RBOBR:2020:1267

Datum: 25-02-2020

Onderwerp(en): Wet zorg en dwang

Rechtsgebiedenregister: Gezondheidsrecht

De rechtbank stelt vast dat de medische verklaring niet door een psychiater is ondertekend en daardoor niet voldoet aan de eis in artikel 30, eerste lid, van de Wzd. De rechtbank zal desondanks niet tot afwijzing van het verzoek op die grond overgaan omdat op grond van het navolgende de vermoedelijke diagnose van Korsakow naar het oordeel van de rechtbank voldoende is onderbouwd. Daarnaast zou het afwijzen van het verzoek, bij vertrek van cliënt uit het ziekenhuis of de accommodatie tot onmiddellijk levensgevaar voor betrokkene kunnen leiden.

Voorts is naar het oordeel van de rechtbank voldoende duidelijk geworden dat het vermoedelijke syndroom van Korsakov zich bij de cliënt zodanig presenteert dat voldaan is aan de eisen die worden genoemd in artikel 1 lid 4 Wzd. De rechtbank acht het om die reden ook gerechtvaardigd om vooruit te lopen op het van kracht worden van de AMvB en hier de Wzd toe te passen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: