Werknemer heeft in kort geding voldoende aannemelijk gemaakt dat partijen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn overeengekomen. Geen arbeid, wel loon.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: