Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Hoge Raad 1 december 2023 Hoge Raad 1 december 2023 College van Beroep voor het bedrijfsleven 19 september 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBOBR:2022:4822 Rechtbank Oost-Brabant 3 november 2022

ECLI:NL:RBOBR:2022:4822

Datum: 03-11-2022

Onderwerp: Informed consent

Rechtsgebiedenregister: Gezondheidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


De vraag die in deze zaak centraal staat is of het ziekenhuis een patiënt voor een behandeling had moeten waarschuwen dat haar verzekering de kosten van de behandeling niet geheel dekte. Eiseres (het ziekenhuis) vindt dat de dekking van de zorgverzekering de verantwoordelijkheid van de patiënt is. Gedaagde (patiënt) vindt dat eiseres haar vooraf had moeten waarschuwen. Doordat gedaagde een goedkopere zorgverzekering heeft afgesloten waardoor zij een lagere premie betaalt worden niet alle kosten in alle ziekenhuizen vergoed. De kantonrechter is van oordeel dat het de verantwoordelijkheid van gedaagde is om te controleren of haar verzekering alle kosten van de behandeling dekt. Daarbij heeft gedaagde al eerder medische behandelingen bij eiseres ondergaan waarvoor zij ook een eigen bijdrage heeft moeten betalen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)