Rechtbank Oost-Brabant 31 januari 2020

ECLI:NL:RBOBR:2020:619

Datum: 31-01-2020

Onderwerp(en): Kartelverbod Civielrechtelijke handhaving

Rechtsgebiedenregister: Economisch ordeningsrecht

Geen rechtens te respecteren belang bij toetreding tot huisartsengroep tbv waarneming. De huisartsengroep regelt niet de waarneming tijdens de avond-, nacht- en weekenduren. Daarvoor moet aansluiting worden gezocht bij de Centrale Huisartsenpost. De Centrale Huisartsenpost had het lidmaatschap van de huisarts X echter rechtsgeldig opgezegd vanwege disfunctioneren van huisarts X. De huisartsengroep wil huisarts X niet toelaten vanwege disfunctioneren. Het staat de huisartsengroep vrij al dan niet met huisarts X te contracteren. Nadelige consequenties van de weigering van de huisartsengroep om huisarts X tot de huisartsengroep toe te laten behoren voor rekening en risico van huisarts X te komen. Huisarts X wordt niet uitgesloten van de markt voor spoedeisende huisartsenzorg wanneer hem de toegang tot de huisartsengroep geweigerd wordt. Daarom geen strijd met het kartelverbod ex artikel 6 lid 1 Mw.

Spreker(s)

mr.-Martijn-van-de-Hel.jpg
mr. Martijn van de Hel

advocaat en partner Maverick Advocaten N.V.

Bekijk profiel
mr.-Jeanne-Plettenburg.jpg
mr. Jeanne Plettenburg

advocaat Maverick Advocaten N.V.

Bekijk profiel