Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBOVE:2023:337 Rechtbank Overijssel 1 februari 2023

ECLI:NL:RBOVE:2023:337

Datum: 01-02-2023

Onderwerp: Quasi-inbesteding

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nlAVR vordert na wijziging van eis dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, onvoorwaardelijk de aandeelhoudende gemeenten verbiedt zonder voorafgaande aanbestedingsprocedure nieuwe overeenkomsten te sluiten.
In deze zaak is aan de orde de vraag of de aandeelhoudende gemeenten de opdracht tot het bewerken en verwerken van huishoudelijk restafval op grond van de quasi-inhouse uitzondering van artikel 2.24b Aw 2012 zonder voorafgaande aanbesteding mochten/mogen gunnen aan Twence Bioconversie en AVI Twente.
Vordering afgewezen

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Diana Paans-van der Arend

senior adviser TwynstraGudde aanbesteden en contracteren