ECLI:NL:RBOVE:2015:5764

Datum: 01-10-2015

Onderwerp: Gezagsbeëindiging

Rechtsgebiedenregister: Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Extern

De rechtbank wijst af het verzoek van de raad tot beëindiging van het gezag. Voor alle belanghebbenden is duidelijk dat het perspectief van de minderjarigen gelegen is in de pleeggezinnen. Daarmee is de continuïteit van de opvoedingssituatie gewaarborgd. Nu de verblijfplaats van de kinderen niet in geschil is, is de rechtbank niet overtuigd geraakt dat het jaarlijks verlengen van de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing leidt tot onzekerheid over het opvoedingsperspectief van de minderjarigen in het pleeggezin. De moeder gebruikt haar (beperkte) gezag op een goede manier in de samenwerking met de pleegouders en de hulpverlening. De rechtbank heeft de verwachting dat beëindiging van het gezag een grote impact op de moeder zal hebben en dat zij zal decompenseren. Aan voorwaarden IVRK niet voldaan.

Ga naar uitspraak