Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 april 2024 Rechtbank Gelderland 17 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 april 2024 Rechtbank Limburg 10 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBOVE:2022:3029 Rechtbank Overijssel 12 oktober 2022

ECLI:NL:RBOVE:2022:3029

Datum: 12-10-2022

Onderwerp: Rondom het vaststellen van een vordering

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nl


Erfrecht. Artikel 4:223 lid 2 BW vaststelling omvang vorderingen op de nalatenschap; vorderingen in conventie en in reconventie. Eiseressen in conventie zijn de dochters van erflater. Gedaagde in conventie is de partner met wie erflater heeft samengewoond na het overlijden van zijn echtgenote. Erflater heeft bij testament over zijn nalatenschap beschikt. Daarin heeft hij zijn partner tot enig erfgenaam benoemd en heeft hij verschillende legaten (onder andere legaat sub c en een tweetrapslegaat) aan zijn beide dochters toebedeeld. De vorderingen in conventie en reconventie hangen grotendeels met elkaar samen. De vorderingen gaan over en weer over de waarde van de legaten en het vaststellen van de omvang van de nalatenschap.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht