Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBOVE:2022:3454 Rechtbank Overijssel 14 november 2022

ECLI:NL:RBOVE:2022:3454

Datum: 14-11-2022

Onderwerp: Aanbesteder gehouden aan eigen sanctie

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Saxion heeft een Europese aanbestedingsprocedure georganiseerd voor het leveren van sanitaire voorzieningen inclusief de bijbehorende dienstverlening (hierna: ook ‘de Aanbesteding’ en ‘de Opdracht’). Bij (herziene) gunningsbeslissing van 20 juli 2022 heeft Saxion de Opdracht voorlopig gegund aan CWS. Elis kan zich hiermee niet verenigen en is daarom een kort gedingprocedure gestart. In deze procedure draait het in de kern om de vraag of het niet op de juiste plek uploaden van bepaalde informatie, zoals CWS heeft gedaan, consequenties moet hebben voor de inschrijving van CWS.

De beslissing van de voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag bevestigend. Een behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver zal het vermelde bij de term “Technische beschrijving artikel” op het calculatieblad behorend bij paragraaf 5.3.3. hebben begrepen zoals Elis heeft gedaan, namelijk dat het niet uploaden van de technische beschrijving bij vraag 5.3.3. zou worden gesanctioneerd met het niet beoordelen van deze vraag. Er is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen ruimte voor een proportionaliteitstoets, nu Saxion zelf een sanctie heeft opgenomen die ziet op het niet op de juiste plaats uploaden van de technische beschrijving. Het is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het daaruit voortvloeiende transparantiebeginsel om deze sanctie dan niet toe te passen. Een en ander leidt ertoe dat de primaire vordering van Elis wordt toegewezen. De voorzieningenrechter legt hieronder uitgebreider uit hoe hij tot deze beslissing is gekomen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)