Rechtbank Overijssel 15 december 2020

ECLI:NL:RBOVE:2020:4278

Datum: 15-12-2020

Onderwerp(en): Executie-en dwangsom -perikelen

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Gedaagde heeft in strijd met eerdere vonnissen een niet-onafhankelijk rapport laten opmaken en vervolgens via een mailbericht op ruime schaal verspreid. Verbod tot verdere verspreiding, publicatie, gebruik, citeren, verveelvoudiging en/of openbaarmaking. Tevens dienen alle ontvangers van het rapport via een mailbericht dringend verzocht worden het rapport te verwijderen c.q. te vernietigen. Forse dwangsom als stok achter de deur: € 100.000,- per dag, met een maximum van € 3.000.000,-.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: