Rechtbank Overijssel 18 februari 2020

ECLI:NL:RBOVE:2020:934

Datum: 18-02-2020

Onderwerp(en): Termijnen CM

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Verzoek tot verlenging machtiging voortzetting van crisismaatregel afgewezen wegens het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 7:8 lid 3 Wvggz.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: