ECLI:NL:RBOVE:2020:934

Datum: 18-02-2020

Onderwerp: Termijnen CM

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Extern

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Verzoek tot verlenging machtiging voortzetting van crisismaatregel afgewezen wegens het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 7:8 lid 3 Wvggz.

Ga naar uitspraak