Rechtbank Overijssel 20 juli 2021

ECLI:NL:RBOVE:2021:3156

Datum: 20-07-2021

Geschil over naleving van bedingen (geheimhouding, concurrentie- en relatiebeding) uit de arbeidsovereenkomst. Werknemer heeft na een dienstverband van feitelijk slechts 11 werkdagen zijn arbeidsovereenkomst opgezegd om bij de concurrent in dienst te treden. De kantonrechter beslist in kort geding dat de bedingen moeten worden nageleefd, maar beperkt wel de duur daarvan tot 9 maanden, dat wil zeggen tot de helft van de in de bedingen opgenomen duur.