ECLI:NL:RBOVE:2015:2652

Datum: 21-04-2015

Onderwerp: Gezagsbeëindiging

Rechtsgebiedenregister: Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Extern

Rechtbank wijst af het verzoek van de raad tot beëindiging gezag. Binnen de OTS wordt niet gewerkt aan thuisplaatsing. Tav de ontwikkeling van het kind is onvoldoende gebleken van zorgelijk gedrag dat ertoe moet leiden dat een verderstrekkende maatregel in het belang van het kind is. De rechtbank stelt vast dat het hier gaat om een moeder die haar gezag op een goede manier gebruikt in de samenwerking met de pleegouders en de hulpverlening. Moeder heeft een klik met het pleeggezin en vindt dit de beste plek voor kind als ze niet bij haar kan wonen. Voorts is niet gebleken dat de jeugdbeschermer in de uitvoering van de OTS problemen met moeder ervaart. Moeder is beschikbaar en verleent haar medewerking.

Ga naar uitspraak