ECLI:NL:RBOVE:2020:1895

Datum: 24-04-2020

Onderwerp: Medische verklaring

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Extern

Wet zorg en dwang (Wzd). Ondanks ontbreken van een door de wet verplicht gestelde medische verklaring toch een machtiging tot opname en verblijf gezien de geestestoestand van betrokkene.

Ga naar uitspraak