ECLI:NL:RBOVE:2016:5157

Datum: 28-12-2016

Onderwerp: Is er sprake van ratio

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Vindplaats: Extern


Letsel/schade na arbeidsongeval, bestaande uit elektrocutie? Na inwinning van een deskundigenbericht wordt tot het oordeel gekomen dat de beperkingen en klachten van werknemer en daarmee diens arbeidsongeschiktheid als ongevalsgevolg moeten worden aangemerkt. Volgt toewijzing van de gevorderde verklaring voor recht dat werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van het arbeidsongeval en veroordeling van werkgever tot betaling van schade, nader op te maken bij staat.

Ga naar uitspraak