Hoge Raad 15 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 5 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 maart 2024 Rechtbank Rotterdam 1 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 27 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBOVE:2017:1561 Rechtbank Overijssel 28 maart 2017

ECLI:NL:RBOVE:2017:1561

Datum: 28-03-2017

Onderwerp: Woonland/werkland

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Extern

Eerdere procedure tussen partijen leidend tot niet-ontvankelijkheid van de loonvordering van werknemer, leidt niet tot niet-ontvankelijkheid van herhaalde vordering, omdat de overwegingen in die voorgaande procedure over het ontbreken van een deskundigenoordeel ex artikel 7:629a BW niet dragend zijn geweest voor de beslissing in het dictum. De eis over het beschikken van zo’n deskundigenverklaring bij betwiste arbeidsongeschiktheid is gezien het woonland van werknemer in strijd met Europees recht; werknemer mocht volstaan met verklaringen van Duitse artsen. Doorbetaling van loon mocht worden gestaakt in verband met het niet meewerken aan de re-integratie. Geen rechtsgeldige grond voor opschorting van die prestatie/verplichting door werknemer.

Ga naar uitspraak