Rechtbank Overijssel 29 september 2016

ECLI:NL:RBOVE:2016:3794

Datum: 29-09-2016

Onderwerp(en): Sancties, loonstop

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Loonstop; re-integratieverplichtingen. Kennisgeving ex. artikel 7:629 lid 7 BW niet toereikend: gedaagde heeft slechts volstaan met het vermelden van wetsartikelen en heeft in de brief niet gewaarschuwd dat het loon zal worden stopgezet indien eiseres niet aan haar re-integratieverplichtingen zou gaan voldoen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: