Rechtbank Overijssel 30 december 2020

ECLI:NL:RBOVE:2020:4598

Datum: 30-12-2020

Uitspraak naam: Tapijtwereld

Onderwerp(en): Annotatie: Rechtbank Overijssel 20 december 2020 | Tapijtwereld | Bestuurdersaansprakelijkheid en groepsaansprakelijkheid

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Onrechtmatig handelen in groepsverband (art. 6:106 BW). Installatiebedrijf verwijt haar voormalig statutair bestuurder en twee tapijtgroothandels en hun bestuurders dat zij het installatiebedrijf jarenlang gelden afhandig hebben gemaakt via facturen voor niet bestaande tapijtleveringen (‘spookfacturen’). Het installatiebedrijf eist schadevergoeding: zij wil de onttrokken gelden terug en vordert vergoeding van haar onderzoekskosten.

De rechtbank stelt vast dat sprake is van het (laten) verzenden en (laten) betalen van valse facturen en acht dat jegens het installatiebedrijf onrechtmatig. Zijn alle gedaagden daarvoor als een groep aan te spreken? Nee. De rechtbank onderscheidt binnen de bij de malversaties betrokken gedaagden twee van elkaar te onderscheiden groepen, waarbinnen de deelnemers hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de door hun circuit veroorzaakte schade.

Het verweer dat de voormalig statutair bestuurder handelde als onderdeel van een binnen het installatiebedrijf bestaande bedrijfscultuur (zwart geld-circuit) kan hem niet baten. En gelet op de kenbare valsheid van de facturen kunnen de andere betrokkenen zich niet achter zijn instemming of opdracht verschuilen.

Voor het bepalen van de omvang van de schade heeft de rechtbank meer informatie nodig. Het gaat dan om de vraag in hoeverre het gewraakte handelen het installatiebedrijf naast schade ook voordelen heeft opgeleverd die op grond van art. 6:100 BW op de schade in mindering moeten komen. Partijen mogen zich daarover nog uitlaten.

Up-to-date blijven over Rechtbank Overijssel 30 december 2020

AvdR-Podcasts (1)

Spreker(s)