Rechtbank Rotterdam 04-08-2020

ECLI:NL:RBROT:2020:9917

Datum: 04-08-2020

Onderwerp(en): Wzd

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Artikel 24 Wzd. Het verzoek moet worden afgewezen. De autismespectrumstoornis van cliënt wordt gekwalificeerd als een psychische stoornis en valt onder de reikwijdte van de Wvggz en niet onder de reikwijdte van de Wzd. Er kan bij cliënt geen verstandelijke beperking worden vastgesteld. Het CIZ heeft dit in het verzoekschrift vastgesteld en heeft daarom geen indicatiebesluit op grond van de Wet langdurige zorg afgegeven voor cliënt. Cliënt heeft vanuit haar zorgbehoefte onmiskenbaar baat bij een benadering die in de huidige Wzd-accommodatie kan worden geboden. Desondanks ziet de rechtbank op basis van de stukken en wat is besproken tijdens de mondelinge behandeling geen ruimte voor het toepassen van de Wzd. Het komt de rechtbank voor dat het een onbedoeld gevolg van de wetswijziging is dat cliënt nu niet op de voor haar meest geschikte plek onvrijwillige dan wel verplichte zorg kan ontvangen. De rechtbank is van oordeel dat het aan de wetgever is om daar een oplossing voor te bieden.

Spreker(s)

Peter-de-Beer.jpg
mr. drs. Peter de Beer

senior rechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: