ECLI:NL:RBROT:2017:829

Datum: 01-02-2017

Onderwerp: Bewijs van causaal verband en winstderving

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht

Vindplaats: Extern

Telecommunicatie. Tele2 vordert schadevergoeding wegens wanprestatie van KPN. Verjaring. Verrekeningsmogelijkheden na verjaring. Staan verbeurde boetes in de weg aan schadevergoeding? Exoneratiebedingen gedeeltelijk buiten toepassing verklaard wegens opzet en bewuste roekeloosheid, die worden aangenomen naar aanleiding van oordeel CBB. Deskundigenbericht.

Ga naar uitspraak